INFORMATIE
FOTO'S
TEAM
PROGRAMMA
TRAINING
CONTACT
KNVB
WIKIPEDIA
Welkom op de site van SPORTING ALMERE G-TEAM

e ‘G’ van G‑Voetbal

- Voordat de G-categorie er was, liep de indeling van de voetbalcategorieën tot en met F. De F-jes waren de jongste groep. Toen er een nieuwe

  categorie moest worden benoemd, gebeurde dit automatisch met de G. Die G heeft van oorsprong dus niets met gehandicapten te maken.

- G‑voetbal is bedoeld voor mensen die vanwege een lichamelijke en/of verstandelijke beperking belemmerd zijn in hun bewegingsmogelijkheden.

- De G-teams zijn een onderdeel van een vereniging van de KNVB.

- Bij G‑voetbal is er, evenals bij het reguliere voetbal, een competitie binnen de KNVB. G‑voetbal wordt recreatief gespeeld. Altijd is het uitgangspunt   

   zoveel mogelijk de spelregels van het 'gewone' voetbal te hanteren.

- De G-categorie staat voor een groep van voetballers die net even meer aandacht nodig hebben en dingen net iets duidelijker en eenvoudiger uitgelegd

  moeten krijgen.